Home видео Ехо на ѕидовите
https://www.youtube.com/watch?v=8gpLUjjSnoo

Ехо на ѕидовите

0
0

Ехо на Ѕидовите е публикација во која читателите дознаваат информации за четири исклучително важни, при тоа напуштени простори, дел од градското јадро на Скопје, сите на атрактивни локации, но сепак заборавени од институциите и невидливи за остварувањето на јавниот интерес на граѓаните.

Оваа публикација има за цел да испровоцира критичко размислување за урбаните празнини и неискористени простори, како и можноста за развој на локалната заедница преку ревитализација на истите во функција на јавен простор. И да посочи на она кое го сведочиме во секојдневието, неодговорноста на институциите и моќта на поединци кои настојуваат да ги освојат ваквите локации за личен профит.

Публикацијата е издадена како дел од истоимениот проект „Ехо на Ѕидовите“ реализиран од Кадар, спроведен во партнерство со Културно Ехо, а финансиран од Град Скопје.

Линк до публикацијата https://issuu.com/kadarproduckija/docs/eho_na_dzidovite

tags: